Enterprise Europe Network
English Zväčšiť písmo Zmenšiť písmo
Regionálne informačné semináre

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na regionálne semináre siete "Enterprise Europe Network", zamerané na prezentáciu možností podpory podnikania v EÚ, inovácií a účasti v európskych programoch zameraných na medzinárodnú spoluprácu, inovácie, výskum a vývoj pre firmy, univerzity a výskumné organizácie.

Iniciatíva Európskej komisie "Enterprise Europe Network", ktorá bola oficiálne zahájená dňa 7. februára 2008 v Bruseli, poskytuje podnikateľským subjektom v Európe komplexné a dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Na Slovensku je sieť zastúpená organizáciami: BIC Bratislava, Národná agentúra pre rozvoj MSP, Slovenská obchodná a priemyselná komora, RPIC Prešov, BIC Group a EurActiv.sk.


Program a prezentácie:

Enterprise Europe Network

Fondy a programy na podporu podnikania, inovácií a výskumu

 • Komunitárne fondy a programy na podporu podnikania, inovácií a výskumu
  (Ivan FILUS, BIC Bratislava)
  • Siedmy rámcový program pre výskum a vývoj (FP7)
  • Eurostars - trhovo orientovaný výskum pre MSP
  • Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
  • Program Životné prostredie (LIFE+)
  • Program celoživotného vzdelávania (LLP)

 • Fondy na podporu regionálneho rozvoja (INTERREG)
  (Ľubomír BILSKÝ, BIC Bratislava)
  • cezhraničná spolupráca (INTERREG IV A)
  • transregionálna spolupráca (OP Central Europe, OP South-Eastern Europe)
  • interregionálna spolupráca (INTERREG IV C)

 • Štrukturálne fondy EÚ v SR
  (Juraj BARTAKOVICS, NARMSP)
  • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  • OP Výskum a vývoj
  • OP Vzdelávanie
  • OP Regionálny rozvoj
  • OP Bratislavský kraj
  • OP Informačná spoločnosť

Prezentácie partnerov Enterprise Europe Network v SR

 

Miesto konania:

Regionálne semináre sa uskutočnia:

 • Prešov - 18.6.2008 (streda), 9:00
  zasadačka RPIC Prešov, Reimanova 9 (miestnosť č.310)
  (organizátor - RPIC Prešov)
 • Košice - 19.6.2008 (štvrtok), 9:00
  Cassovia BIC - Floriánska 19, Košice
  (organizátor - RPIC Prešov, regionálny partner - Cassovia BIC)
 • Banská Bystrica - 25.6.2008 (streda), 9:00
  Konferenčná miestnosť - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica
  (organizátor - NARMSP)
 • Bratislava - 26.6.2008 (štvrtok), 9:00
  aula Dionýza Ilkoviča, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Mýtna 36 Bratislava
  (organizátor - BIC Bratislava, regionálny partner - SARIO a STU v Bratislave)
 • Žilina - 4.7.2008 (piatok), 9:00
  Žilinská regionálna komora SOPK, Hálkova 31, Žilina
  (organizátor - SOPK, regionálny partner - SOPK RK Žilina)


Kontakt:

Enterprise Europe Network Slovakia
Kontaktná osoba: Ivan Filus / Ľubomír Bilský - poslať správu
Tel: +421 2 5441 7515
www.enterprise-europe-network.sk/regionalne-seminare