Komisia investuje 16 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácie v období nasledujúcich dvoch rokov
19.10.2015

Verejná konzultácia o modernizácii DPH pre cezhraničné transakcie v elektronickom obchode
19.10.-18.12.2015

146 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom
30.9.2015

Fast Track To Innovation - vydali sme leták o tomto type projektov v programe Horizont 2020
25.8.2015

Čo pripravuje EÚ pre výskum a inovácie vo vesmírnom výskume
13.8.2015

Ďalšie aktuality...

Prihlásenie

Registrácia je momentálne pozastavená
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.