Prehľad online konzultácii
5.3.2015

Horizont 2020 - praktické príručky pre žiadateľov v českom jazyku
4.3.2015-31.12.2016

Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy (Košice, Prešov, Bratislava, Žilina, Banská Bystrica)
26.2.-25.3.2015

Od januára 2015 štartuje Slovenská sporiteľňa program na podporu začínajúcich podnikateľov
25.2.2015

Dotazník o využívaní proexportných nástrojov z pohľadu podnikateľov
25.2.-15.3.2015

Ďalšie aktuality...

Prihlásenie

Registrácia
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.