Podujatia počas predsedníctva SR v Rade EÚ
1.7.-31.12.2016

Podpora JIC aj pre slovenské startupy!
29.6.-7.8.2016

Bioenergy4Business – Podpora využitia zdrojov pevnej biomasy
22.6.2016

Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax
19.4.2016-31.12.2017

Stáže výskumníkov vo firmách a iných neakademických pracoviskách
12.4.-14.9.2016

Ďalšie aktuality...

Prihlásenie

Registrácia je momentálne pozastavená
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.